• kaf.ksu@op.edu.ua
  • +38 048 705 84 36

Про кафедру

Кафедра здійснює підготовку:

  • бакалаврів та магістрів за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціалізація – «Інтелектуальні комп’ютерні системи управління»);.
  • докторів філософії за спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення».

Форми навчання: денна, заочна.

Наукова діяльність кафедри розвивається у таких наукових напрямках:

Математичне моделювання розподілених енергетичних систем.
Використання сучасних SCADA-систем при проектуванні АСУ ТП.
Паралельні та швидкодіючі спеціалізовані обчислювальні системи.
Побудова корпоративних інформаційних систем та систем управління підприємством.
Прогресивні інформаційні технології в системах діагностики та управління.
Моделювання та ідентифікація нелінійних динамічних систем, методи інтелектуальної обробки даних.
Методи інтелектуальної обробки даних.
Теорія керуючих систем.