• kaf.ksu@op.edu.ua
  • +38 048 705 84 36

Електронний науковий журнал

Інформація про науковий журнал «Комп’ютеризовані системи та програмні технології»
Головний редактор: Положаєнко С. А., доктор технічних наук, професор.

Журнал «Комп’ютеризовані системи та програмні технології», заснований в 2021 році в Державному університеті «Одеська політехніка», є міжнародним науковим виданням, яке рецензується. Основним завданням журналу є вирішення наукових та науково-практичних проблем, що лежать на стику класичної, прикладної математики та комп’ютерних наук. Журнал публікує огляди та оригінальні дослідження, тематика яких включає в себе розгляд у теоретичних та експериментальних проблем.

В журналі публікуються статті за фахами:

121 — Інженерія програмного забезпечення,

122 — Комп’ютерні науки,

125 — Кібербезпека,

151 — Автоматизація та комп’ютерно — інтегровані технології.

174 — Автоматизація, комп’ютерно — інтегровані технології та робототехніка.

Шаблон для оформлення статей

Статті, оформлені за вимогами, надсилаються на адресу редакційної колегії журналу kaf.ksu@op.edu.ua.